Juli hooimaand
Het grasland wordt gemaaid. Het gras droogt in de zon, wordt geschut en tenslotte geperst tot balen. Het hooi is voedsel voor de koeien van de aangrenzende melkveehouderij. Juli is volgens de overlevering de hooimaand. Dat geldt nu alleen nog maar voor de 'ouderwetse' graslanden, die niet of nauwelijks bemest worden. Moderne boeren optimaliseren de productie van het gras met een hoge mestgift en bestrijding van (on)kruiden. Ze maaien eerder en vaker per jaar. De Vleugelwaard maaien we al in juni, omdat het grasland door vroegere bemesting nog zeer productief is.


Donderdag 06 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen