Broedvogel Monitoring Project
In de Ooijse Graaf worden jaarlijks alle territoria van broedvogels geteld. Er broeden 53 soorten in de rietlanden, bosjes en graslanden. Bijzondere soorten zijn dodaars, waterral, ijsvogel en blauwborst. Op de Vleugelwaard en in de directe omgeving broeden 30 soorten. Broedvogeltellingen worden door SOVON-vogelonderzoek in heel Nederland georganiseerd. Dank aan Ruud voor het tellen van de vogels in de Ooijse Graaf!


Woensdag 12 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen