Natuurontwikkeling door functieverandering
Landbouwgrond brengt voedsel voort en levert geld op. De grond heeft productiewaarde. Op de Vleugelwaard gaan we 'natuur' produceren. Grasland met veel soorten grassen en kruiden, regenwormen, insekten, muizen en de hele leefgemeenschap die daar bij hoort. De functie van het land verandert van 'landbouw' naar 'natuur' en de economische waarde daalt. De provincie Gelderland stimuleert deze functieverandering in ecologisch belangrijke gebieden, zoals het Natura2000 gebied Ooijse Graaf. Lees meer op de site van de provincie.


Donderdag 06 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen