Natura 2000
De vleugelwaard grenst aan de Ooijse Graaf. Dit is het leefgebied van soorten als de ijsvogel en de bever. De rust, de stilte en het uitgestrekte rietland met het heldere kwelwater vormen de basis voor een bijzondere levensgemeenschap. De Kerkdijk is de natuurboulevard van waar de natuurliefhebber een fantastisch uitzicht heeft op het leven in het moeras. De status van Natura-2000 gebied garandeert een goede bescherming van de natuurwaarden.


Donderdag 06 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen