Bloemen op de Kerkdijk
Het wordt steeds mooier op de dijk. 5 jaar na de start van het natuurvriendelijk hooilandbeheer bloeien harige ratelaar, gewone duizendknoop, knoopkruid en morgenster volop. We maaien twee keer per jaar en het gras en de kruiden worden tot hooi verwerkt. De verschillende grassen en kruiden komen bij dit verschralend hooilandbeheer 'vanzelf'. Het zaad komt met maaimachines, schapen, met de wind mee, of meeliftend met wandelschoenen. Eenmaal gevestigd vermeerdert en verspreidt de soort zich als de omstandigheden daarvoor gunstig zijn.

 


Donderdag 06 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen