Schapen in november
In de zomer is het grasland een keer gemaaid en gehooid. De 'tweede snede' was te weinig om de hele werkcyclus van maaien, schudden, dijken, persen en afvoeren nog eens uit te voeren. Een goed alternatief is begrazing met schapen. Wilbert Verriet stalt nu tussen de bedrijven door zijn schapen op de Vleugelwaard. Schapenhouderij Verriet verzorgt het natuurbeheer op allerlei natuurperceeltjes en bermen in de Ooijpolder en de Duffelt.

 


Woensdag 12 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen