De eerste Landschapsparade in Persingen
Op 11 september 2016 had Persingen de primeur. Een bonte stoet liep onder aanvoering van een kudde schapen over boerenlandpaden naar het Paradeterrein op het erf van boerderij Buitengast. Honderden mensen hebben op een actieve manier genoten van het landschap en de rijke cultuurhistorie van de Ooijpolder.


Zondag 24 juni 2018 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen