Een ijsvogel in de hand
Het gedrag van vogels is soms heel wonderlijk. Een ijsvogel houdt zich dood als je hem op zijn rug legt. Het is een strategie om te ontkomen aan de agressie van belagers. In dit geval is het diertje gevangen in de netten van de vogelonderzoekers. Er worden veel ijsvogels gevangen en het zijn telkens weer andere vogels. Kennelijk verplaatsen de vogels zich, buiten de broedtijd, veel. Ze zwerven door het rivierengebied langs watergangen en plasjes, op zoek naar voedsel.

 


Donderdag 06 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen