27 december 2013
Het snoeiseizoen is geopend. Herman snoeit de knotwilgen langs de greppel. Arno maakt een begin met de jaarlijkse snoei van de fruitbomen.

wilgen knotten

 

 


Vrijdag 22 maart 2019 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen