De oogst van voedsel uit een voedselbos
Is het nieuwe concept van het voedselbos een  manier om met geringe beheerinspanning mooie oogsten binnen te halen die ook economisch van betekenis zijn? Dan loont het de moeite om mijn hoogstamboomgaard om te vormen naar  voedselbos, want ik heb wel mooie oogsten, maar het is een verre van rendabel productiesysteem.
In dit artikel pluis ik een en ander uit door een duik te nemen in de beschikbare gegevens en literatuur over voedselbossen en die informatie te toetsen aan mijn ervaringen met het  boomgaardbeheer.

>>> LEES HET ARTIKEL (PDF-download)


 

 


Woensdag 12 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen