Boterbloemen onder oude Goudreinetten
Het warme weer in de eerste helft van mei brengt de gras- en kruidengroei in een stroomversnelling. De boomgaard wordt regelmatig gemaaid en het maaisel blijft liggen en verteert. Het is weer voedsel voor de fruitbomen die verder geen extra bemesting krijgen. Laagblijvende kruiden zoals boterbloemen, paardenbloemen en madeliefjes overleven de maaibeurten goed en kleuren om beurten de boomgaard geel of wit.

 


Woensdag 12 augustus 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen