Ik ben bioloog en gespecialiseerd in landschapsinrichting en –beheer. Ik werk in een netwerk van collega’s in Nijmegen en omgeving en heb goede contacten met organisaties op het gebied van natuur en landschap en met lokale en provinciale overheden. Een selectie uit mijn activiteiten:

 

Landschapscommunity

 

Nadat de Ploegdriever in 2012 de Landschapscommunity (LC) oprichte, werkte ik binnen de werkgroep LC aan versterking van de samenwerking tussen organisaties in de gemeente Berg en Dal. In 2018 is de LC weer opgeheven.

 

 


 www.landschapvaniedereen.nl

advies-4

 

Groenblauwe diensten

 

Voor de gemeentes Groesbeek, Ubbergen en Millingen (vanaf 2016 fusiegemeente Berg en Dal) heb ik het uitvoeringsprogramma voor groenblauwe diensten gemaakt en verricht ik de jaarlijkse schouw van het beheer van de landschapselementen bij particulieren.

 

 


www.vianatura.nl/loket-groenblauwe-diensten

advies-3

 

Landschapsparade

 

Samen met Tiny Wigman van Stichting Vianatura organiseer ik het jaarlijkse festival van het landschap in de gemeente Berg en Dal.

 

 

www.landschapsparade.nl

landschapsparade 2017

 

Particulier natuurbeheer

 

Ik adviseer particuliere organisaties over natuurbeheer en maatschappelijk draagvlak voor natuur. Voor het Collectief Rivierenland maakte ik in 2015 de beheerstrategie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor Staatsbosbeheer onderzocht ik het draagvlak voor edelherten in het Groesbeekse bos en Gelderse Poort en maakte ik een beheerplan voor de Geuzenwaard.

 

Ploegdriever

 

Ik was in 1999 een van de oprichters van de vereniging voor landschapsbeheer de Ploegdriever en ik coördineerde de activiteiten van de vereniging tot 2015.

 

 

www.ploegdriever.nl


 

Woensdag 30 september 2020 | © Bellefleur Boomgaardbeheer | Ubbergen